گواهینامه ها
 • چین GBLED company Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: Inspection certificate
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
 • چین GBLED company Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: Inspection certificate
  عدد:
  تاریخ صدور:
  تاریخ انقضا:
مشخصات QC

تیم کیفیت:

• بازرسی کیفیت از مواد اولیه تا تولید و تحویل.

• فرد کنترل کیفیت حرفه ای، برای جلوگیری از سرازیر شدن محصولات بی کیفیت به سمت مشتری.

• بازرسی دقیق مواد خام، تولید و تحویل.

• سری کامل تجهیزات در آزمایشگاه با کیفیت.

• سیستم ISO 9001:2008 را به شدت دنبال کنید.

• بهبود مستمر، به دنبال سطح کیفی بالاتر.

• سیستم ISO 9001:2008 را به شدت دنبال کنید.

• بهبود مستمر، به دنبال سطح کیفی بالاتر.